ข่าวบิดเบือน! ธ.กรุงไทย ให้กู้ยืม 100,000 บาท ได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติภายใน 5 นาที

ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ว่าธ.กรุงไทย ให้กู้ยืม 100,000 บาท ได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติภายใน 5 นาที ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางธนาคารกรุงไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยระบุว่าสินเชื่อ ธ.กรุงไทย ให้ยืม 100,000 อนุมัติใน 5 นาที โดยไม่ต้องค้ำ ทางธนาคารกรุงไทย ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า เว็บไซต์ดังกล่าว นำข้อมูลผลิตภัณฑ์มาจากเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย แต่เนื้อหาภายในนำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ ทั้งนี้ ธนาคารออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “กรุงไทย Smart Money” มีรายละเอียดและเงื่อนไขข้อจำกัดดังนี้

– สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี

– ผู้ประกอบการทั่วไป รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 5 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น
1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

เอกสารที่ใช้สมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
4. Statement สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

5. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

ทั้งนี้เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และการพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางธนาคารกรุงไทย หรือหากต้องการตรวจสอบหน้าจอแสดงผลสถานะการลงทะเบียน สามารถติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก Krungthai Care หรือโทร 02-111-1111

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่ครบถ้วน ทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน สินเชื่อ Smart Money มีรายละเอียดและเงื่อนไขข้อจำกัด

You might also like